Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

martexxx
7678 1fdb
Reposted fromliquirizja liquirizja viamoviekisses moviekisses
martexxx
0585 5438
Reposted frommalaya malaya viamoviekisses moviekisses
martexxx
9404 64d9
Reposted fromchair chair viamoviekisses moviekisses
martexxx
martexxx
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted frominkacz inkacz viadusz dusz
martexxx
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
martexxx
7549 2482
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
martexxx
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
martexxx
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
martexxx
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viamefir mefir
martexxx
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamadamemonroe madamemonroe
martexxx
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazmora zmora
martexxx
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viazmora zmora
martexxx
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viapimpmyheart pimpmyheart
martexxx
4867 a47c
Reposted fromjestemzero jestemzero viastarryeyed starryeyed
martexxx
2673 c3c5
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viamefir mefir
martexxx
1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
martexxx
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viazmora zmora
4802 2e20 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazmora zmora
martexxx
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...