Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

martexxx
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viamefir mefir
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viamefir mefir

July 09 2015

martexxx
martexxx
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viamefir mefir
martexxx
martexxx
martexxx
martexxx
martexxx
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viamarbra12 marbra12

July 08 2015

martexxx
7997 b341
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
martexxx
To niesamowite doświadczenie żyć w okresie, w którym ludzie zamiast zwykłym powietrzem zaczynają oddychać strachem.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
martexxx
7330 5e12 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viamefir mefir
martexxx
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viamefir mefir
martexxx
5636 6b7d
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viachokkie chokkie
martexxx
5316 d268
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
martexxx
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
martexxx
Zapamiętaj: jeśli mężczyzna nie dzwoni, to znaczy, że po prostu mu na tobie nie zależy!
— GRAZIA "Letni romans - instrukcja obsługi"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
martexxx
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamefir mefir
martexxx
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl