Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

martexxx
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viamadamemonroe madamemonroe

July 05 2015

martexxx
0343 013c
martexxx
6067 915b
martexxx
martexxx
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viadusz dusz
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viapimpmyheart pimpmyheart
martexxx
martexxx
martexxx
6712 5c74
sztuczne fiołki <3
martexxx
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods vianivea nivea
martexxx
1294 2bfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
x
Reposted fromweheartit weheartit viamefir mefir

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

martexxx
"Znam ludzi, którym życie upłynęło nad rozmyślaniami o tym, co było wczoraj i co będzie jutro i nigdy nie cieszyli się tym, co mają dziś. Nie ma co myśleć o przyszłości, skoro teraźniejszość jest taka krótka."
— Piotr Admaczyk
Reposted fromyourjinx yourjinx viacitiesofnight citiesofnight
martexxx
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacitiesofnight citiesofnight
martexxx
Reposted fromshakeme shakeme viacitiesofnight citiesofnight
martexxx
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaaskman askman
martexxx
9050 1ab8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaskman askman
martexxx
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viamefir mefir
martexxx
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl