Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

martexxx
Reposted fromlaluna laluna viawiks wiks
martexxx
martexxx
4940 db21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyourheart inyourheart
martexxx
martexxx
martexxx
9662 ba22 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasentymentalna sentymentalna
martexxx
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viasentymentalna sentymentalna
martexxx
1775 85d3
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viawrazliwa wrazliwa
martexxx
Kobiety za dużo mężczyznom wybaczają, za mało wymagają. Traktują ich jak dzieci, więc oni zachowują się jak dzieci.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaxvou xvou
martexxx
3540 a592
martexxx
4794 8b38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsSuzanna MsSuzanna
martexxx
Gdybyś kiedyś miała w planach
Odejść sama i nie myśleć o mnie znów
Będę szedł wciąż po Twoich śladach 
By przynieść ogień, gdy dopadnie Ciebie chłód
— Paluch "Gdybyś kiedyś"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
martexxx
martexxx
4644 d62e 500
Reposted fromdeadinside deadinside vialaparisienne laparisienne
martexxx
8546 8c47 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaMsSuzanna MsSuzanna
martexxx
martexxx
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
Reposted frometerycznosc eterycznosc viaanybodyshit anybodyshit
martexxx
8776 2aee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
martexxx
8573 8b4a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamozaiczna mozaiczna
martexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl